AGROEXPERT

Ośrodek Badań i Doradztwa dla Rolnictwa

Pomoc dla producentów z tytułu wiosennych przymrozków.

W dniu dzisiejszym ruszył nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 roku. Należy pospieszyć się ponieważ wnioski można składać jedynie do dnia 27 września 2017 roku.

 

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku oraz wzór protokołu oszacowania szkód można znaleźć tutaj.

 

Stawki pomocy dla producentów, których dotknęły wiosenne przymrozki wynoszą:

 

  • 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,
  • 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.

 

Wysokość pomocy nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro. Wysokość pomocy jest iloczynem deklarowanej we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Kwota pomocy zostanie pomniejszona o 50% w przypadku rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia na co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

 

Warunki udzielenia pomocy:

 

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

 

źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-producentow-drzew-i-krzewow-owocowych-oraz-truskawek-ktorzy-zostali-poszkodowani-w-wyn-1.html

 

13 września 2017

Copyright 2017 | Created by Agroexpert 

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

MENU

AGROEXPERT

Ośrodek Badań i Doradztwa dla Rolnictwa Henryk Runowski

 

UL. PUSTUŁECZKI 9B, 02-811 WARSZAWA

NIP: 521-041-35-67

REGON: 2036261

ADRES BIURA

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Teren kampusu SGGW

Budynek nr 15 ("Zębiec"), pokój 29

biuro@agroexpert.pl